PL EN
INNE
Płk dr Marx (Marks) Mieczysław (1879-1953) – lekarz, strażak, społecznik
 
Więcej
Ukryj
1
Biuro Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Łodzi, Polska
 
 
Data nadesłania: 07-02-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-06-2022
 
 
Data akceptacji: 20-06-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Aleksandra Rybińska-Bielecka   

Biuro Edukacji Narodowej, Instytut Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Łodzi, ul. E. Orzeszkowej 31/35, 91-479, Łódź, Polska
 
 
LW 2022;100(3):195-199
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Przedmiotem publikacji jest postać wybitnego, zapomnianego lekarza płk. dr. Mieczysława Marxa (Marksa). W trakcie badań autorka starała się, jak najdokładniej odtworzyć jego życiorys, dokonując wnikliwej kwerendy w Centralnym Archiwum Wojskowym Wojskowego Biura Historycznego oraz w Państwowym Archiwum w Łodzi. Dużo cennych informacji oraz dokumentacji fotograficznej dostarczyła także sama rodzina pułkownika. W artykule zostały przedstawione losy płk. dr. Mieczysława Marxa (Marksa) od momentu jego narodzin w Brześciu nad Bugiem (29 listopada 1989 r.), poprzez okres nauki i studiów, kolejno w trakcie trwania I wojny światowej, aż po okres międzywojnia i po roku 1945. Postać płk. dr. Mieczysława Marxa (Marksa) jest ważna dla miasta Łodzi – to właśnie z nią związany był przez większość swojego życia. Pełnił ważne stanowiska wojskowe w Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi, m.in. od 18 czerwca 1930 r. był Szefem Sanitarnym przy Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi. Oprócz sprawowania stanowisk medycznych i wojskowych związany był także ze strażą pożarną. Od stycznia 1936 r. był komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Łodzi. Jego losy w okresie II wojny światowej są słabiej znane, jednak wiadomo, że przebywał w Warszawie i w czasie Powstania Warszawskiego opiekował się rannymi i chorymi w szpitalu w Milanówku. W październiku 1944 r. przeniósł się do Radomia. Po wojnie powrócił do Łodzi.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top