PL EN
OPIS PRZYPADKU
Mnogie ropnie wątroby – rzadkie powikłanie częstej choroby. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Ogólnej 5. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Krakowie; kierownik: płk dr n. med. Robert Brzozowski
Data nadesłania: 28-12-2017
Data publikacji: 09-04-2018
 
LW 2018;96(2):159–161
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Ropień wątroby to zazwyczaj pojedyncza zmiana w wątrobie będąca konsekwencją infekcji w zakresie dróg żółciowych. Zmiany mnogie i o innej etiologii są rzadko opisywane. Mnogie ropnie wątroby nieleczone lub leczone zbyt późno cechuje bardzo duża śmiertelność. W pracy przedstawiono przypadek 62‑letniej chorej z mnogimi ropniami wątroby o etiologii ustalonej śródoperacyjnie, skutecznie leczonej drenażem przezskórnym oraz antybiotykoterapią.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745