PL EN
PRACA ORYGINALNA
Przedoperacyjne zastosowanie analogów somatostatyny o przedłużonym działaniu u chorych z akromegalią
 
Więcej
Ukryj
1
Poradnia Diabetologiczna, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie; dyrektor: dr n. med. Tomasz Maciejewski
 
2
Klinika Neurochirurgii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Koziarski
 
 
Data nadesłania: 23-01-2017
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):154-159
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena wpływu analogu somatostatyny (aSS) u chorych z akromegalią w przebiegu guza przysadki na stężenie hormonu wzrostu (GH) i insulinopodobnego czynnika wzrostu (IGF‑1), wielkośćguza przysadki oraz zakres naciekania zatok jamistych. Dokonano analizy wyników leczenia farmakologicznego aSS u 17 chorych (11 kobiet i 6 mężczyzn, średnia wieku 43,35 roku, w zakresie 32–64 lat). W trakcie badania oceniano stężenia GH, IGF‑1 oraz objętość guza i zakres wzrostu okołosiodłowego. Średnie początkowe stężenia GH i IGF‑1 wynosiły 20,506 ng/ml i 864,824 ng/ml. Po leczeniu stężenia analizowanych hormonów uległy zmniejszeniu do 7,259 ng/ml i 544,765 ng/ml. Średnia początkowa objętość guza wynosiła 3332,765 mm3 i uległa zmniejszeniu do 2345,206 mm3. Uzyskane wyniki były istotne statystycznie. U żadnego z badanych chorych nie stwierdzono zmian w zakresie inwazji zatoki jamistej przez gruczolaka przysadki w czasie leczenia. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że aSS powoduje znamienne statystycznie zmniejszenie stężenia GH oraz IGF‑1 i wpływa istotnie na objętość gruczolaka przysadki. Stosowane leczenie nie miało znaczenia dla wzrostu okołosiodłowego guza przysadki.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top