PL EN
PRACA ORYGINALNA
Analiza czynników ryzyka niedodmy u chorych operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im. WAM; kierownik kliniki: prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński
 
 
Data nadesłania: 15-12-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):149-153
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Cel badania. Celem badania była ocena częstości występowania niedodmy oraz czynników ryzyka predysponujących do tego stanu u operowanych z powodu niedrobnokomórkowego raka płuca. Materiały i metody. Przeanalizowano retrospektywnie historie chorób 67 chorych, którzy przebyli lobektomię, bilobektomę i segmentektomię w Szpitalu Klinicznym im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnym Szpitalu Weteranów w 2015 roku. Pooperacyjną niedodmę określano na podstawie radiogramów klatki piersiowej. Zbadano, czy wiek, płeć, BMI, rozmiar i typ histologiczny nowotworu, rodzaj operacji i przedoperacyjny FEV1 ma wpływ na częstość występowania niedodmy. Wyniki. U 26 chorych pojawiła się pooperacyjna niedodma (11 kobiet i 15 mężczyzn). Wiek, płeć, typ histologiczny nowotworu i wielkość guza nie osiągnęły wartości określającej pooperacyjne ryzyko niedodmy (p <0,05), natomiast otyłość, przedoperacyjna wartość FEV1≤80 oraz zabieg wykonywany na płucu lewym były istotne statystycznie. Wnioski. Chorzy z BMI >30, z przedoperacyjną wartością FEV1≤80 oraz po lewostronnej torakotomii, u których wykonywano wycięcie miąższu płuca lewego, są bardziej narażeni na pooperacyjne powikłanie pod postacią niedodmy.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top