PL EN
PRACA ORYGINALNA
Jakość życia u osób przewlekle chorych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 
2
Sekcja Działalności Badawczej i Wydawniczej WIM w Warszawie; kierownik: mgr Ewelina Kowal
 
 
Data nadesłania: 09-11-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):144-148
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zasadniczym zadaniem holistycznego podejścia w medycynie oraz psychologii zdrowia jest poszukiwanie uwarunkowań i sposobów pomagających człowiekowi w radzeniu sobie z chorobą oraz jej skutkami, a w konsekwencji przeżywania satysfakcji z własnego życia. W ocenach ogólnej satysfakcji z własnego życia badanych grup przewlekle chorych występują istotne statystycznie różnice pomiędzy osobami zdrowymi a chorymi na astmę i na nadciśnienie tętnicze. Pomiędzy wyodrębnionymi grupami chorych nie stwierdzono natomiast istotnych różnic. Osoby zdrowe i przewlekle chore różnią się, w sposób znaczący, w ocenie zadowolenia w pięciu dziedzinach własnego życia. Ich oceny różnią się najsilniej, co wydaje się oczywiste, w ocenie własnego zdrowia. Na drugim miejscu pod względem różnic znajduje się ocena zadowolenia z aktywności seksualnej. Miejsce trzecie zajmuje ocena satysfakcji z sytuacji finansowej, co również wydaje się oczywiste, ponieważ może stanowić bezpośredni skutek możliwości podejmowania aktywności zawodowej i wydatków związanych z leczeniem. Kolejne zauważalne różnice w ocenie osób zdrowych i przewlekle chorych dotyczą poczucia zadowolenia z własnej osoby oraz z małżeństwa. Najsłabiej jakość własnego życia oceniają chorzy na astmę i chorzy na nowotwór.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top