PL EN
PRACA ORYGINALNA
Ocena skuteczności hełmów i kapeluszy tropikalnych w zapobieganiu udarowi słonecznemu na przykładzie żołnierzy niemieckich w Afryce Północnej (1941 r.)oraz żołnierzy polskich i amerykańskich w Iraku (2003 r.)
 
 
Więcej
Ukryj
1
Kierownik Pracowni Analityki Lekarskiej 7. Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku
 
 
Data nadesłania: 05-11-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
Autor do korespondencji
Lesław Kolarz
ul. Alfa Liczmańskiego 11A, 80-322 Gdańsk-Oliwa
 
 
LW 2017;95(2):135-143
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule dokonano oceny hełmów i polowych kapeluszy tropikalnych żołnierzy Niemieckiego Korpusu Afrykańskiego w Afryce Północnej w 1941 roku oraz żołnierzy Polskiego Kontyngentu Wojskowego i Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Iraku 2003 roku pod kątem skuteczności ochrony przed promieniowaniem słonecznym w aspekcie zapobiegania udarowi słonecznemu. Wnioski. Ocena bezpieczeństwa hełmów powinna być prowadzona nie tylko pod kątem ochrony balistycznej, ale również skuteczności ochrony przed promieniowaniem słonecznym oraz przegrzaniem. Podobnej ocenie pod kątem prewencji udarów cieplnych powinny podlegać kapelusze tropikalne.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top