PL EN
PRACA ORYGINALNA
Akceptacja choroby i sposoby radzenia sobie z trudnościami przewlekle chorych
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Piotr Rzepecki
 
2
Wydział Nauki i Działalności Badawczo‑Wydawniczej WIM w Warszawie; kierownik: mgr Ewelina Kowal
 
 
Data nadesłania: 21-03-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):201-205
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zdrowie ma zmienną wartość. W sytuacji jego zagrożenia, zwłaszcza poważną chorobą, ludzie dokonują zwykle zdecydowanej zmiany swojej hierarchii wartości. Człowiek uruchamia w wczas zasoby osobiste, które pozwalają dokonać przewartościowania celów życiowych na takie, które są możliwe do realizacji w zmienionych przez chorobę warunkach i uczynią życie na powrót akceptowalnym. Style radzenia sobie z chorobą przewlekłą są różne. Jedni radzą sobie z nią w sposób aktywny, inni w sposób refleksyjny. Niektórzy planują strategicznie, inni radzą sobie przez zapobieganie. Jedni poszukują wsparcia informacyjnego, inni emocjonalnego. Wreszcie są i tacy, którzy radzą sobie przez unikanie czy odkładanie działania w trudnej sytuacji na później. Dobór stosownych sposobów radzenia sobie w sytuacji choroby może być decydujący nie tylko dla samego przeżywania choroby i radzenia sobie z jej skutkami – może także decydować o zadowoleniu z własnego życia mimo ograniczeń spowodowanych chorobą. Prezentowane badania mają dostarczyć odpowiedzi na pytania o najczęstsze sposoby radzenia sobie z trudnościami związanymi ze stanem przeżywania choroby przewlekłej, ich ewentualną zmienność w czasie i związek z oceną zadowolenia z własnego życia.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top