PL EN
OPIS PRZYPADKU
Infekcyjne zapalenie wsierdzia – choroba o wielu twarzach. Opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Studenckie Kardiologiczne Koło Naukowe CARDIACUS przy Klinice Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM
 
2
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych, Oddział Kardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. med. Andrzej Skrobowski
 
 
Data nadesłania: 14-11-2016
 
 
Data publikacji: 13-03-2017
 
 
LW 2017;95(2):160-162
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Infekcyjne zapalenie wsierdzia (IZW) jest chorobą układu sercowo‑naczyniowego, która wiąże się z niekorzystnym rokowaniem. Częstość jej występowania szacuje się na 1,7–7,9 przypadków/100 000 mieszkańców. Mimo że w ciągu ostatnich lat dokonały się znaczne postępy w diagnostyce i leczeniu IZW, śmiertelność w tej jednostce chorobowej nadal jest duża. Śmiertelność wewnątrzszpitalna waha się w granicach 13–25%, a kolejne 9–20% pacjentów umiera w ciągu pierwszego roku po wypisie ze szpitala. Zróżnicowana manifestacja kliniczna sprawia wiele trudności diagnostycznych, a leczenie często wymaga interdyscyplinarnej współpracy wielu specjalistów. W pracy przedstawiono przypadek, który doskonale obrazuje, jak podstępna jest to choroba i jak ważne jest zaangażowanie w jej leczenie lekarzy wielu specjalności.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top