PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Przydatność badań laboratoryjnych w diagnostyce płynotoku nosowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej, 4. WSK z P SP ZOZ we Wrocławiu; kierownik: ppłk dr n. med. Jacek Majda
 
 
Data nadesłania: 12-04-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):269-274
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Płynotok nosowy powstaje na skutek wytworzenia przetoki pomiędzy przednią częścią podstawy czaszki a jamą nosową, bębenkową oraz zatokami. Dzieje się to najczęściej w następstwie urazów głowy, a także zabiegów chirurgicznych. Wypływ płynu mózgowo‑rdzeniowego jest rzadkim stanem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji, m.in. w postaci zakażenia opon mózgowo‑rdzeniowych. W niniejszej pracy przedstawiono diagnostykę laboratoryjną płynotoku nosowego, która obejmuje wykrywanie glukozy i chlorków w wydzielinie. Testy te są tradycyjnymi metodami pozwalającymi zdiagnozować płynotok, ale mają małą dodatnią wartość predykcyjną. Opisano również wykorzystanie syntazy prostaglandyny D2, powszechnie znanej jako białko beta trace oraz beta 2 transferyny w detekcji obecności płynotoku.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top