PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Terapia hiperbaryczna – nowa opcja leczenia zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Okulistyki CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Marek Rękas
 
 
Data nadesłania: 04-04-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):275-279
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zamknięcie tętnicy środkowej siatkówki jest nagłym stanem okulistycznym o złym rokowaniu. Typowym objawem jest bezbolesna jednooczna utrata widzenia, postępująca nawet w ciągu kilku minut. Najczęstszą przyczyną zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki jest zator pochodzący z tętnic szyjnych lub zastawek serca. Przyczyną może być również zakrzep tworzący się in situ w tętnicy środkowej siatkówki. Naturalny przebieg zamknięcia tętnicy środkowej siatkówki jest niekorzystny, dlatego kluczowe jest szybkie ustalenie właściwego rozpoznania i włączenie leczenia. Niestety konwencjonalne metody postępowania w zamknięciu tętnicy środkowej siatkówki nie dają satysfakcjonujących wyników, poszukuje się więc nowych sposobów leczenia. Jednym z nich jest terapia hiperbaryczna, polegająca na oddychaniu 100% tlenem podawanym w warunkach stałego zwiększonego ciśnienia. W artykule omówiono założenia terapii hiperbarycznej w zamknięciu tętnicy środkowej siatkówki, wskazania do jej zastosowania i czynniki ograniczające jej efektywność.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top