PL EN
Wtórny brak odpowiedzi na omalizumab w leczeniu ciężkiej astmy alergicznej – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. med. Karina Jahnz‑Różyk
 
 
Data publikacji: 14-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Kalina Wolszczak
kalina.niedolaz@gmail.com
 
 
LW 2021;99(2):64-67
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Omalizumab, monoklonalne przeciwciało skierowane przeciwko immunoglobulinie E, od wielu lat jest stosowany w leczeniu ciężkiej astmy alergicznej. Jego skuteczność potwierdzono w wielu badaniach. Dotychczas jednak nie ustalono optymalnego czasu takiego leczenia, pomimo wielu obserwacji pacjentów otrzymujących ten lek. Dotychczasowe wnioski prowadzą do zalecenia, by terapia trwała możliwie jak najdłużej. Niewiele jest również doniesień na temat braku odpowiedzi na lek po powtórnym jego włączeniu po próbie odstawienia. W pracy przedstawiono opis przypadku pacjentki, u której po odstawieniu omalizumabu doszło do istotnego pogorszenia kontroli astmy, jednak jego ponowne włączenie nie przyniosło poprawy, pomimo pierwotnej dobrej odpowiedzi na lek.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top