PL EN
INNE
Zanieczyszczenia powietrza a układ krążenia. Czy źródło zanieczyszczeń ma znaczenie?
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Andrzej Skrobowski
 
 
Data nadesłania: 14-11-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):16-22
 
WAŻNE
  • Artykuł powstał na podstawie wykładu przedstawionego podczas VI Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” 21.04.2016 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zanieczyszczenie powietrza jest problemem zarówno środowiskowym, jak i społecznym, prowadzącym do wielu niepożądanych skutków dla życia i zdrowia ludzi. Powszechnie kojarzone jest z rozwojem chorób układu oddechowego, jednakże w ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się również na ich wpływ na rozwój i postęp chorób układu sercowo‑naczyniowego. Ocena korelacji między występowaniem poszczególnych rodzajów zanieczyszczeń powietrza a skutkami zdrowotnymi wskazuje na niebagatelny wpływ źródła obecnych w powietrzu zanieczyszczeń. W tym opracowaniu uwzględniono wyłącznie wpływ źródeł antropogenicznych. Ekspozycja na pyły zawieszone i tlenki azotu zwiększa ryzyko zawału serca oraz niewydolności serca. Obecnie jest to jeden z najsilniejszych pojedynczych czynników ryzyka zgonu z przyczyn sercowo‑naczyniowych.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top