PL EN
INNE
Miejscowe oddziaływanie pyłu zawieszonego na dolne drogi oddechowe
 
Więcej
Ukryj
1
Zastępca Dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego ds. Nauki w Warszawie; dyrektor: gen. bryg. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Gielerak
 
2
Klinika Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: prof. dr hab. n. med. Jerzy Kruszewski
 
 
Data nadesłania: 30-11-2016
 
 
Data publikacji: 05-12-2016
 
 
LW 2017;95(1):40-45
 
WAŻNE
  • Artykuł powstał na podstawie wykładu przedstawionego podczas VI Konferencji Naukowej im. gen. bryg. dr. hab. n. med. Wojciecha Lubińskiego „Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie” 21.04.2016 r. w Wojskowym Instytucie Medycznym w Warszawie.
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego są obecnie głównymi przyczynami zagrożeń środowiska i wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka. Przyczyniają się do rozwoju głównie chorób układu oddechowego i sercowo‑naczyniowego z wszelkimi ich konsekwencjami, takimi jak zawał serca, udar mózgu czy rak płuca. Czynnikiem determinującym ich toksyczność, oprócz budowy i składu chemicznego, jest ich depozycja płucna. Ważną rolę w degradacji cząstek pyłu zawieszonego i inicjacji procesu zapalnego odgrywają makrofagi z ich funkcją fagocytarną. Uruchomienie wewnątrzkomórkowych mechanizmów stresu oksydacyjnego i stymulacji jądrowych czynników transkrypcyjnych wpływa na syntezę mediatorów zapalnych, zwłaszcza cytokin, chemokin i cząsteczek adhezyjnych. Indukowana działaniem pyłu supresja układu immunologicznego płuc sprzyja upośledzeniu jego funkcji obronnych oraz promocji odpowiedzi Th2‑zależnej. Poznanie molekularnych mechanizmów uszkadzających strukturę komórki może się przyczynić do syntezy leków hamujących niekorzystne skutki działania mediatorów stresu oksydacyjnego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top