PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Znak czerwonego krzyża
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowe Centrum Kształcenia Medycznego im. gen. bryg. dr. med. Stefana Hubickiego w Łodzi; komendant: płk lekarz Zbigniew Aszkielaniec
 
2
Pediatria e Neonatologia Stabilimento Ospedaliero Di Nottola Zona Valdichiana Senese, Dipartimento Materno Infantile Azienda Usl Toskania Sud Est; kierownik dr Flavio Civitelli, Direttore UOC Pediatria e Neonatologia Stabilimento Ospedaliero Di Nottola Zona Valdichiana Senese, Direttore Dipartimento Materno Infantile
 
 
Data nadesłania: 10-05-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):59-63
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
17 lutego 1863 roku Henry Dunant zawiązał wraz z grupą działaczy Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym Wojskowym. Komitet ten przyjął nazwę Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. Polski Czerwony Krzyż został utworzony w 1919 roku. Funkcjonuje obecnie zgodnie z ustawą z 16 listopada 1964 roku. Godłem Polskiego Czerwonego Krzyża jest równoramienny czerwony krzyż na białym polu – Krzyż Genewski. Godło i nazwa Polskiego Czerwonego Krzyża pozostają pod ochroną prawną. Zakazuje się bezprawnego wykorzystywania godła i nazwy PCK.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top