PL EN
OPIS PRZYPADKU
Trudności w leczeniu zapalenia płuc – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Praktyka Lekarska im. Profesora Tadeusza Gałamona w Nieporęcie; kierownik: lek. Krzysztof Kidała i lek. Sławomir Olczyk
 
2
Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej, Warszawski Uniwersytet Medyczny; kierownik katedry: prof. dr hab. med. Katarzyna Życińska
 
 
Data nadesłania: 25-09-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):54-58
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Acinetobacter baumannii to oportunistyczny patogen powodujący groźne zakażenia szpitalne, najczęściej układu oddechowego. Przedstawiono przypadek ciężkiego, przebiegającego z niewydolnością oddechową, szpitalnego zapalenia płuc. Do zakażenia doszło u 58‑letniej chorej leczonej z powodu pozaszpitalnego zapalenia płuc o etiologii Streptococcus pneumoniae, u której pomimo odpowiedniego leczenia pogorszył się obraz radiologiczny z pojawieniem się rozległych struktur jamistych, a z plwociny wyhodowano wielolekooporny szczep Acinetobacter baumannii. Po zastosowaniu celowanej antybiotykoterapii stan kliniczny chorej stopniowo uległ poprawie, jednak nie obserwowano ustępowania zmian w obrazie radiologicznym. W wykonanym półtora roku później zdjęciu radiologicznym klatki piersiowej uwidoczniono jedynie niewielkie zmiany włókniste w płucu lewym. Świadczy to o dużej i zarazem powolnej zdolności regeneracyjnej miąższu płucnego.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top