PL EN
OPIS PRZYPADKU
Dławica naczynioskurczowa powikłana zawałem serca u 67‑letniej kobiety
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii 1. Klinicznego Szpitala Wojskowego w Lublinie;kierownik: prof. dr hab. n. med. Władysław Witczak
 
 
Data nadesłania: 24-09-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):50–53
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Dławica piersiowa naczynioskurczowa jest postacią stabilnej choroby wieńcowej. Istotą choroby jest samoistny skurcz tętnic wieńcowych. Objawy mają charakter napadowy. Rokowanie w większości przypadków jest dobre, choć zdarzają się poważne powikłania w postaci zawału serca, zaburzeń rytmu serca oraz nagłej śmierci sercowej. Pomimo nawracającego charakteru dolegliwości zawał serca w przebiegu dławicy odmiennej występuje bardzo rzadko (<0,5% w ciągu roku). Poniższy artykuł przedstawia przypadek pacjentki z zawałem serca w przebiegu dławicy odmiennej.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745