PL EN
OPIS PRZYPADKU
Nieprawidłowy zwrot jelit – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej USK im WAM w Łodzi: kierownik: dr hab. n. med. Sławomir Jabłoński
 
 
Data nadesłania: 30-06-2017
 
 
Data publikacji: 13-12-2017
 
 
LW 2018;96(1):48-49
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nieprawidłowy zwrot jelit jest jedną z wad wrodzonych przewodu pokarmowego. Objawy występują zwykle w okresie noworodkowym lub niemowlęcym. Najczęstszymi objawami klinicznymi są wymioty, dolegliwości bólowe ze strony jamy brzusznej i objawy niedrożności wysokiej. Powyższe objawy są związane z obecnością wrodzonych zrostów pasmowatych (włókna Ladda). Operacja Ladda jest najczęściej wykonywanym zabiegiem chirurgicznym przy nieprawidłowym zwrocie jelit.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top