PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Leczenie orbitopatii tarczycowej (Gravesa) na podstawie wytycznych EUGOGO 2021 z uwzględnieniem warunków polskich
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej, CSK MON WIM w Warszawie, Polska
 
2
Klinika Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego WUM, Centralny Szpital Kliniczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 18-05-2022
 
 
Data akceptacji: 20-05-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Adam Daniel Durma   

Klinika Endokrynologii i Terapii Izotopowej, CSK MON WIM w Warszawie, Szaserów 128, 04-349, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(3):146-149
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Europejskie wytyczne leczenia orbitopatii tarczycowej zostały zaktualizowane w 2021 r., wprowadzając modyfikacje dotychczas stosowanego leczenia. Otworzyły również drogę nowym terapeutykom mogącym służyć jako alternatywa standardowego postępowania. Mimo ograniczonej dostępności niektórych preparatów na terytorium Polski w artykule przedstawiono wszystkie zalecane opcje terapeutyczne, skupiając się na praktycznym aspekcie diagnostyki i leczenia. W przypadku orbitopatii tarczycowej, umiarkowanej do ciężkiej, najkorzystniejszą opcją terapeutyczną, zgodnie z obecnym stanem wiedzy, jest zastosowanie cotygodniowych pulsów z glikokortykotsteroidów (4,5 g metylprednizolonu na cykl 12-tygodniowy) wraz z codziennym, doustnym przyjmowaniem mykofenolanu. Równorzędną opcją jest stosowanie wyższych dawek GKS (7,5 g metylprednizolonu na 12-tygodniowy cykl leczenia w porównaniu do dotychczas zalecanych 4,5 g). Zaktualizowano również propozycje leczenia drugiego rzutu. Schemat leczenia orbitopatii, która zagraża utratą wzroku, nie uległ istotnym zmianom.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top