PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Przełyk Barretta – endoskopowe metody leczenia
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM, Polska
 
2
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej CSK MON WIM, Polska
 
 
Data nadesłania: 03-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 04-04-2022
 
 
Data akceptacji: 05-04-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Królikowski   

Klinika Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM, Polska, Szaserów 128, 04-349, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(3):139-145
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Przełyk Barretta (BE) to przewlekła choroba układu pokarmowego, która jest związana z przekształceniem nabłonka wielowarstwowego przełyku do typu walcowatego. Patologia występuje wtórnie do przewlekłego refluksu żołądkowo-przełykowego. Proces ten dotyka nawet 5% ludności z populacji ogólnej i jest jedynym znanym prekursorem gruczolakoraka przełyku. W rozpoznaniu najistotniejszą rolę odgrywają badania endoskopowe z użyciem zaawansowanych technik obrazowania wraz z odpowiednio pobranym materiałem biopsyjnym. W leczeniu wykorzystuje się techniki endoskopowe polegające na miejscowym usunięciu lub zniszczeniu zmienionej metaplastycznie, dysplastycznie lub nowotworowo tkanki, co zostanie przedstawione w poniższej pracy.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top