PL EN
Nieopiewani bohaterowie tragicznego pokolenia
 
Więcej
Ukryj
1
Professor Emeritus Columbia College Chicago
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Christopher Swider
silnicki@wim.mil.pl
Data publikacji: 13-12-2021
 
LW 2021;99(4):210–217
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Praca jest rozszerzonym zapisem wykładu wygłoszonego podczas II Międzynarodowej Konferencji Związku Lekarzy Polskich w Chicago pt. „Patriotyzm. Dziedzictwo. Medycyna”, zorganizowanej 30.09.2019 r. z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicy Powstania Warszawskiego [1]. Autor, syn polskiego małżeństwa lekarskiego, emerytowany profesor Columbia College Chicago, na przykładzie biografii swoich rodziców przedstawił walkę o ocalenie człowieczeństwa i humanistycznych wartości zawodu lekarza w warunkach nazistowskiego i komunistycznego totalitaryzmu. Opisał drogę życiową ojca – oficera wojska polskiego, psychiatry, więźnia sowieckich łagrów, uczestnika bitwy o Monte Cassino, organizatora pomocy psychiatrycznej dla polskich żołnierzy i weteranów wojennych we Włoszech oraz w Anglii i Stanach Zjednoczonych. Podobnie opisał drogę życiową matki – lekarza pediatry w Domu Baudouina w Warszawie, która z narażeniem własnego życia ratowała żydowskie dzieci przed zagładą. Zmuszona do opuszczenia stolicy, wraz z 6‑letnią córką nielegalnie przekroczyła kilka granic, by we Włoszech, w Weronie, połączyć się z mężem. Dzieląc jego żołnierski los, troskę o powiększającą się rodzinę postawiła ponad własną pracę zawodową lekarza. Tekst uzupełniają kopie dokumentów, m.in. odkrytych przez autora w Rosji podczas realizacji filmu „Children in Exile” o losie polskich dzieci zesłanych do sowieckich łagrów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745