PL EN
Zapobieganie chorobom psychicznym na szczeblu Korpusu
 
Więcej
Ukryj
1
Mjr dr Komendant 342. Zespołu Psychiatrycznego 2. Korpusu Polskiego we Włoszech
 
 
Data publikacji: 13-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Konstanty Świder
silnicki@wim.mil.pl
 
 
LW 2021;99(4):199-209
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Referat wygłoszony 19 grudnia 1945 r. na Zjeździe Polskich Lekarzy Wojskowych w Bolonii [1,2]. Tematem referatu jest profilaktyka zaburzeń psychicznych w 2. Korpusie Polskim we Włoszech w okresie od zakończeniu działań wojennych (maj 1945 r.) do ewakuacji Korpusu do Anglii (jesień 1946 r.). Przedstawiono organizację pomocy psychiatrycznej oraz zasady postępowania zapobiegawczego w najczęstszych postaciach zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w specyficznych warunkach powojennego rozprzężenia, niejasnej sytuacji politycznej i niepewności co do osobistej przyszłości żołnierzy. Omówiono rolę „Ośrodka dla Wyczerpanych”, formy terapii oraz niemedyczne strategie zapobiegawcze w ograniczaniu hospitalizacji psychiatrycznych, ewakuacji na tyły i zwolnień z wojska. Artykuł, opublikowany w 1946 r. w nieudostępnianym powszechnie „Pamiętniku zjazdowym”, wypełnia lukę w wiedzy na temat profilaktyki psychiatrycznej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie oraz przypomina postać doktora Konstantego Świdra (1908–1965), zasłużonego psychiatry wojskowego, zapomnianego w powojennej Polsce. W przedruku artykułu zachowano oryginalną terminologię i pisownię.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top