PL EN
INNE
Prasa o szpitalach wojskowych w Warszawie w okresie wojny polsko‑bolszewickiej 1920 r.
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data nadesłania: 01-09-2020
 
 
Data publikacji: 18-09-2020
 
 
LW 2020;98(4):272-280
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Z okazji obchodów setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej 1920 r. zbadano, czy i co prasa stołeczna pisała o funkcjonowaniu szpitali wojskowych w Warszawie w okresie walk na jej przedpolach. W tym celu przejrzano zdigitalizowane roczniki czasopism sprzed 100 lat. Artykuły na ten temat znaleziono w „Gazecie Warszawskiej”, „Kurierze Warszawskim” oraz „Tygodniku Ilustrowanym”. Dotyczyły one Szpitala Ujazdowskiego (Głównego Szpitala Wojskowego), Szpitala Czerwonego Krzyża oraz ewakuowanego do Warszawy szpitala wojskowego z Mołodeczna. W pracy przedstawiono fragmenty tych publikacji, opatrując przypisami biograficznymi wymienione w nich osoby. Odświeżono elektronicznie fotografie ilustrujące pomoc medyczną na polu walki i w szpitalach wojskowych. Dołączono archiwalne fotografie opisywanych szpitali. Uzyskane informacje prasowe, nieprzywoływane dotychczas w literaturze przedmiotu, stanowią wartościowe uzupełnienie bazy źródłowej do badań szpitalnictwa wojskowego w okresie wojny polsko‑bolszewickiej 1920 r.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top