PL EN
INNE
Profesor Andrzej Witold Danysz – żołnierz, uczony, nauczyciel
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Psychiatrii, Stresu Bojowego i Psychotraumatologii CSK MON WIM; kierownik: płk dr n. med. Radosław Tworus
 
 
Data nadesłania: 18-08-2020
 
 
Data publikacji: 18-09-2020
 
 
LW 2020;98(4):263-271
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Tematem artykułu są życie i dokonania Andrzeja Witolda Danysza (ur. 1924 r.) prof. dr. med., dr. h.c. Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ppłk. WP, zasłużonego farmakologa, pioniera farmakoradiobiologii i nauczyciela akademickiego, z którego podręczników uczy się już czwarte pokolenie studentów, lekarzy i farmaceutów. W pracy przedstawiono rodowód profesora, przebieg nauki szkolnej i pierwsze lata tajnych studiów medycznych podczas okupacji (1942–1944), działalność konspiracyjną oraz udział w Powstaniu Warszawskim. Opisano również studia medyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim (UJ) w Krakowie (1945–1948) oraz pracę naukową w Zakładzie Farmakologii UJ, uwieńczoną doktoratem (1949). Omówiono okoliczności powołania do zawodowej służby wojskowej oraz pracę dydaktyczną w Wojskowym Centrum Wyszkolenia Medycznego w Łodzi (1950–1957), która zapoczątkowała działalność profesora jako wykładowcy, autora i współautora kilkunastu podręczników farmakologii i dziedzin pokrewnych, wielokrotnie wznawianych i uaktualnianych. Przytoczono wspomnienie słuchacza niezapomnianych, mistrzowskich wykładów profesora z okresu jego epizodycznej (1963/1964) pracy w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top