PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Zasady bezpieczeństwa, higieny i dobrej praktyki nurkowej
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w Gdyni; prezes: dr hab. inż. Adam Olejnik
 
2
Kierownik Zakładu Epidemiologii i Medycyny Tropikalnej WIM w Warszawie
 
 
Data nadesłania: 08-09-2020
 
 
Data publikacji: 18-09-2020
 
 
LW 2020;98(4):256-262
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Na organizm nurka w środowisku wodnym działa szereg czynników, takich jak wysokie ciśnienie hydrostatyczne, wychłodzenie, zwiększone ciśnienia cząstkowe gazów wchodzących w skład stosowanego powietrza lub innych mieszanin oddechowych, które mogą stanowić realne zagrożenie dla zdrowia i życia. W związku z powyższym od nurkujących wymaga się nie tylko dobrego stanu zdrowia i odpowiedniego przygotowania psychofizycznego, ale również ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny i dobrej praktyki nurkowej. W pracy przedstawiono zagadnienia związane z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa nurków zawartymi w aktach prawnych, z planowaniem nurkowań, oznaczaniem miejsc nurkowania, formowaniem grup nurkowych, głębokością zanurzenia, stosowanymi czynnikami oddechowymi, procedurami awaryjnymi, higieną wysiłku i prac pod wodą oraz higieną osobistą i zasadami żywienia nurkujących.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top