PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Odrębności w pracy ratowników w środowisku zamachu terrorystycznego
,
 
 
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 06-02-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-02-2023
 
 
Data akceptacji: 12-02-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Zachaj   

Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Litewska 14/16, 00-575, Warszawa, Polska
 
 
LW 2023;101(3):188-196
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Terroryzm jest problemem, który w ostatniej dekadzie dotknął wiele krajów i obszarów ludzkiej działalności. Akty terroru przybierały różne postaci: atak zorganizowanych grup bądź jednostek. Różne były też środki, które zostały wykorzystane do zadania obrażeń ofiarom ataków. Ratownicy skierowani do udzielania pomocy w miejscu zamachu terrorystycznego muszą się w takich przypadkach przygotować na pracę daleką od standardów ogólnie przyjętych, znaczną liczbę ofiar, mechanizmy urazów odmienne od tych, z którymi mają do czynienia w codziennej praktyce. Kluczowym elementem udzielania pomocy w tego typu zdarzeniach będzie przede wszystkim odpowiednie nastawienie psychiczne oraz znajomość procedur i sposobów zaopatrywania urazów powstałych w wyniku oddziaływania broni palnej i następstw wybuchu. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie najważniejszych czynników, które należy brać pod uwagę, gdy planujemy bądź rozpoczynamy działania ratownicze w środowisku zamachu terrorystycznego.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top