PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Odrębności w prowadzeniu płynoterapii w oparzeniach u dzieci w praktyce Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
2
Szpitalny Oddział Ratunkowy, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Dziecięcy Szpital Kliniczny im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego, Polska
 
 
Data nadesłania: 10-07-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 30-07-2022
 
 
Data akceptacji: 08-08-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jakub Zachaj   

Zakład Ratownictwa Medycznego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Litewska 14/16, 00-575, Warszawa, Polska
 
 
LW 2023;101(1):13-18
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Uraz termiczny jest jednym z najcięższych i najczęściej występujących urazów powodujących znaczną śmiertelność w populacji pacjentów pediatrycznych. Jednym z elementów współczesnej terapii oparzeń jest prowadzenie odpowiedniej płynoterapii. Doskonale znana lekarzom, ratownikom medycznym i pielęgniarkom reguła Parkland, służąca oszacowaniu podaży płynów u pacjenta poszkodowanego w wyniku oparzenia, została zaprojektowana dla osób dorosłych i jej zastosowanie w populacji pediatrycznej może prowadzić do poważnych następstw w postaci nadmiernego przeciążenia płynami poszkodowanego (tzw. fluid creep). Niedoszacowanie objętości przetaczanych płynów prowadzi do rozwoju wstrząsu oraz niewydolności nerek. Dobrze zastosowana płynoterapia powinna być prowadzona w oparciu o powierzchnię oparzenia, wagę dziecka oraz czynniki warunkujące zwiększenie lub zmniejszenie podaży płynów według odpowiedniej formuły (współistniejące urazy, uraz inhalacyjny, etc.).
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top