PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Ośrodkowy generator wzorca i kontrola oddychania
 
Więcej
Ukryj
1
Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, United States
 
 
Data nadesłania: 30-08-2022
 
 
Data akceptacji: 24-11-2022
 
 
Data publikacji: 31-03-2023
 
 
Autor do korespondencji
Jaroslaw Richard Romaniuk   

Jack, Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences, Case Western Reserve University Cleveland, Ohio, 11235 Bellflower Rd,, 44106, Cleveland OH, United States
 
 
LW 2023;101(1):19-25
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Opublikowany 50 lat temu model nerwowej regulacji oddychania Clarka i Eulera był inspiracją dla nowego podejścia do badań ośrodkowego generatora głębokości i rytmu oddychania. Dzięki tym badaniom nasza wiedza dotycząca zarówno anatomicznej lokalizacji, jak i charakterystyki działania generatorów wzorca oddechowego uległa dużej zmianie. W prezentowanym artykule przedstawiono historię badań oddechowego generatora wzorca (CPG), a w szczególności wykazano, jak badania poszczególnych parametrów oddechowych stymulowały rozwój nowych hipotez i teoretycznych modeli ich kontroli ośrodkowej. Dzięki porównaniu badań generatorów ruchów cyklicznych oddychania i lokomocji można zobaczyć ich wzajemny wpływ na rozwój zastosowań klinicznych, szczególnie w przypadkach uszkodzeń rdzenia kręgowego. To właśnie w warunkach całkowitego lub częściowego porażenia wzrasta znaczenie technik wspomagania pracy mięśni. Dlatego też w pracy wymieniono różne techniki wspomagania ruchu i oddychania oraz omówiono ich wzajemne współdziałanie. Przedyskutowano możliwości uaktywnienia rdzeniowej sieci neuronalnej metodami farmakologicznymi lub przy pomocy elektrycznej stymulacji. Badania prowadzone przy zastosowaniu servo-respiratorów sterowanych biologicznie umożliwiły lepsze poznanie CPG oddychania oraz granice użyteczności wentylacji wspomaganej w warunkach klinicznych. W artykule omówiono możliwość zastosowania plastyczności zależnej od aktywności w rehabilitacji pracy mięśni ruchowych i oddechowych po uszkodzeniach rdzenia kręgowego.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top