PL EN
OPIS PRZYPADKU
Pneumatocele u pacjenta z COVID-19
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, Polska
 
2
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Dermatologiczna, Polska
 
3
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii i Immunologii Klinicznej, Polska
 
4
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Radiologii Lekarskiej, Polska
 
 
Data nadesłania: 12-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-06-2023
 
 
Data akceptacji: 23-06-2023
 
 
Data publikacji: 29-12-2023
 
 
Autor do korespondencji
Maciej Mawlichanów   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Chirurgii Ogólnej, Onkologicznej, Metabolicznej i Torakochirurgii, ul. Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2023;101(4):336-339
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Pacjent z chorobą koronawirusową 2019 (COVID-19) w szpitalu tymczasowym zaprezentował objawy nagłej niewydolności oddechowej, co w badaniach obrazowych wskazywało na odmę opłucnową jako przyczynę. Interwencja torakochirurgiczna, polegająca na drenażu jamy opłucnej, początkowo przyniosła pożądany efekt, ale tylko na krótki czas. W kolejnych dniach powstały nowe komory odmy opłucnowej wymagające drenażu, jak się okazało w tomografii komputerowej, z powodu pneumatocele. Drenaż zagrażającej życiu odmy opłucnowej jest minimalnie inwazyjną i wystarczającą procedurą leczenia COVID-19, a tomografia komputerowa powinna być standardem w przypadku objawów niewydolności oddechowej u już zdrenowanych pacjentów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top