PL EN
PRACA ORYGINALNA
Powiązanie wrażliwości baroreceptorów z wydolnością fizyczną na podstawie oceny żołnierzy o różnym poziomie wytrenowania
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
 
 
Data nadesłania: 17-07-2019
 
 
Data publikacji: 13-12-2019
 
 
LW 2020;98(1):26-32
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Regularny wysiłek fizyczny zwiększa aktywność części przywspółczulnej autonomicznego układu nerwowego (AUN), przez co zmienia równowagę współczulno‑przywspółczulną na korzyść tej drugiej. Cel. Ocena wrażliwości baroreceptorów (BRS) w spoczynku oraz w trakcie testów prowokacyjnych w grupach żołnierzy o przeciętnej (PW) i ponadprzeciętnej wydolności fizycznej (PPW) w celu identyfikacji parametrów BRS różnicujących te grupy. Metody. Przebadano 70 żołnierzy z PW oraz 124 zdrowych żołnierzy z PPW w wieku 18–45 lat. Oceniono BRS w spoczynku i w trakcie testów prowokacyjnych: kontrolowanego oddechu (CBT), zacisku dłoni (HGT) oraz testu pochyleniowego (TT). Wyniki. Najwyraźniejsze różnice międzygrupowe dotyczyły oceny spoczynkowej BRS: w grupie PPW zarejestrowano większą wartość alfa LF oraz alfa HF. W wyniku CBT oraz HGT nie zarejestrowano istotnych statystycznie różnic międzygrupowych. W wyniku TT w porównaniu międzygrupowym w PPW stwierdzone różnice były subtelne. Wnioski. Ocena AUN metodą BRS pozwala różnicować osoby o różnym poziomie wytrenowania. Najwyraźniejsze różnice zaobserwowano w zakresie parametrów BRS rejestrowanych w spoczynku. Ocena BRS w trakcie testów prowokacyjnych nie wykazuje na tyle istotnych różnic międzygrupowych, aby można było uznać ich wykonywanie za uzasadnione.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top