PL EN
OPIS PRZYPADKU
Przebieg kleszczowego zapalenia mózgu na podstawie opisu przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, CSK MON WIM, Polska
 
 
Data nadesłania: 26-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-12-2021
 
 
Data akceptacji: 22-12-2021
 
 
Data publikacji: 07-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Michalina Leszczyńska-Pilich   

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Dziecięcej, Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Obrony Narodowej, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
 
LW 2022;100(1):39-43
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Kleszczowe zapalenie mózgu jest najczęstszą wirusową chorobą przenoszoną przez kleszcze w Polsce. Dokładna liczba przypadków jest znacznie niedoszacowana z powodu rzadko wykonywanych badań w tym kierunku podczas diagnostyki chorób infekcyjnych wskazujących na zajęcie ośrodkowego układu nerwowego. Objawy kleszczowego zapalenia mózgu są niespecyficzne. Badanie stężenia przeciwciał w surowicy krwi w kierunku kleszczowego zapalenia mózgu należy rozważyć w sytuacji wystąpienia choroby w okresie czerwiec-październik oraz dodatniego wywiadu w kierunku ukłucia przez kleszcza. Lepsza wykrywalność zakażenia wirusem kleszczowego zapalenia mózgu pozwoliłaby na redukcję liczby wykonywanych badań oraz stosowanego leczenia farmakologicznego, w tym zbędnej antybiotykoterapii.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top