PL EN
PRACA ORYGINALNA
Bezpieczeństwo ponad wolność? Przymusowe szczepienia przeciwko COVID-19 jako kontrowersyjny środek gwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego
 
Więcej
Ukryj
1
Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Wawrzyniec Kowalski   

Instytut Bezpieczeństwa i Obronności, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska
Data nadesłania: 06-10-2021
Data ostatniej rewizji: 03-11-2021
Data akceptacji: 08-12-2021
Data publikacji: 07-03-2022
 
LW 2022;100(1):34–38
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przybliżenie kontrowersji, związanych ze stosowaniem przez władze poszczególnych państw środka gwarantowania bezpieczeństwa zdrowotnego, jakim są przymusowe szczepienia. Dopuszczalność przyznania szczepieniom przeciwko zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 statusu obowiązkowych rodzi pytanie, jakie są dopuszczalne granice ingerencji w sferę wolności jednostki. Problem ten tym samym związany jest zarówno z systemami ochrony praw człowieka, jak i postrzeganiem istoty bezpieczeństwa przez władze publiczne. Wskazano, że istota problemów i kontrowersji, związanych z ewentualnym ustanowieniem obowiązkowych szczepień, ma nie tyle charakter sporu o podłożu prawnym, lecz dotyczy politycznego i społecznego, a nawet kulturowego wymiaru sprawy.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745