PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Immunopatologia i powikłania płucne związane z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 . Czy mogą nam pomóc rośliny?
 
Więcej
Ukryj
1
TS Klinika Przychodnia Diagnostyki i Terapii Chorób Serca, Płuc i Naczyń, Centrum Leczenia Przeciwzakrzepowego, Polska
 
2
Zakład Profilaktyki Zagrożeń Środowiskowych Alergologii i Immunologii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Polska
 
3
Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Polska
 
4
Zakład Biologii Molekularnej, Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, Polska
 
 
Data nadesłania: 21-12-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 08-03-2022
 
 
Data akceptacji: 28-03-2022
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Marta Stelmasiak   

Katedra Medycyny, Wydział Nauk Medycznych i Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, Chrobrego 27, 26-600, Radom, Polska
 
 
LW 2022;100(2):70-76
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
W czasie trwania pandemii wirusa SARS-CoV-2, która rozpoczęła się w 2019 r., zaobserwowano, że zdecydowana większość ludzi ma łagodny obraz kliniczny lub przechodzi chorobę COVID-19 całkowicie bezobjawowo. Jednak około 10% osób zakażonych wirusem będzie miało ciężki, potencjalnie śmiertelny przebieg kliniczny związany z hiperzapaleniem, uszkodzeniem śródbłonka naczyń, zmianami zakrzepowymi i uszkodzeniem płuc. Do oceny prognostycznej i rokowniczej przebiegu COVID-19 konieczne jest poznanie mechanizmów immunologicznych indukowanych po infekcji. Znajomość immunopatologii zakażenia jest niezbędna dla opracowania skutecznej terapii immunomodulującej. W pracy opisano wybrane immunomodulatory pochodzenia roślinnego, które mogą wykazywać działanie prewencyjne i łagodzące objawy choroby COVID-19.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top