PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Powrót do aktywności fizycznej po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 – okiem kardiologa
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-11-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 03-03-2022
 
 
Data akceptacji: 04-03-2022
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Łyżwa   

Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(2):66-69
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Regularna aktywność fizyczna to podstawa profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych. Pandemia koronawirusa SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2) w istotny sposób wpłynęła na ograniczenie aktywności fizycznej w populacji osób zdrowych. Ponadto infekcja SARS-CoV-2 związana jest ze zwiększonym, w porównaniu z innymi infekcjami wirusowymi, ryzykiem powikłań sercowo-naczyniowych. Powrót do aktywności fizycznej po chorobie koronawirusowej zależy przede wszystkim od stopnia ciężkości choroby, stwierdzanych w czasie infekcji nieprawidłowości w badaniach układu sercowo-naczyniowego oraz intensywności planowanego wysiłku. Pacjentom z pewnym lub prawdopodobnym rozpoznaniem świeżego zapalenia mięśnia sercowego należy zalecić powstrzymanie się od uprawiania jakichkolwiek sportów do czasu ustąpienia aktywnego zapalenia, a powrót do aktywności fizycznej należy rozważyć po 3-6 miesiącach od ustąpienia objawów, po przeprowadzeniu kompleksowej oceny kardiologicznej. W grupie pozostałych pacjentów (bez rozpoznanego zapalenia mięśnia sercowego) ze względu na ograniczony czas obserwacji i brak badań randomizowanych na temat powrotu do aktywności fizycznej po przechorowaniu, dotychczas opublikowane zalecenia mają charakter opinii ekspertów. W opiniach tych podkreśla się znaczenie stratyfikacji ryzyka i stopniowy, ograniczony objawami, indywidualnie dopasowany powrót do uprawiania sportu po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top