PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Trening symulacyjny oparty na rzeczywistych przypadkach klinicznych
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Medycyny Ratunkowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polska
 
2
Centrum Alergologii, Pneumonologii i Medycyny Ratunkowej – Ośrodek Symulacji, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polska
 
 
Data nadesłania: 29-10-2021
 
 
Data ostatniej rewizji: 13-12-2021
 
 
Data akceptacji: 14-12-2021
 
 
Data publikacji: 07-03-2022
 
 
Autor do korespondencji
Krzysztof Karwan   

Zakład Medycyny Ratunkowej, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Polska
 
 
LW 2022;100(1):28-33
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zaawansowane funkcjonalności narzędzi symulacji medycznej mogą być wykorzystywane w doskonaleniu personelu medycznego. Dotyczy to skomplikowanych sytuacji klinicznych u pacjentów w stanie ciężkim lub z zagrożeniem życia. Trudne i rzadkie przypadki kliniczne mogą służyć do przygotowania scenariuszy symulacyjnych. Praktyczne ich przećwiczenie oraz omówienie w trakcie sesji debriefingowej pozwala na przygotowanie lekarzy do realizacji podobnych procedur w rzeczywistym środowisku pracy. Szczególnie cenna jest metoda nauczania problemowego oraz opartego na przypadkach klinicznych. Pozwala ona aktywnie uczestniczyć w procesie dydaktycznym, skupiając uwagę na zagadnieniu w ujęciu holistycznym. Znajomość zasad postępowania oraz praktyczna umiejętność działania, w tego typu zdarzeniach, niewątpliwie podnosi bezpieczeństwo leczonych pacjentów. Technika doskonalenia symulacyjnego oparta na przypadkach klinicznych może być również wykorzystywana do szkolenia personelu medycznego Sił Zbrojnych RP.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top