PL EN
PRACA ORYGINALNA
Zespołowy model resuscytacji okołourazowej
 
Więcej
Ukryj
1
Centrum Kształcenia Podyplomowego Doskonalenia Zawodowego i Symulacji Medycznej WIM w Warszawie; kierownik: Roman Wadowski
 
2
Szpitalny Oddział Ratunkowy CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: lek. med. Włodzimierz Janda
 
3
Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrof Uniwersytetu Medycznego w Łodzi; kierownik: dr n. med. Dariusz Timler
 
 
Data nadesłania: 01-05-2017
 
 
Data publikacji: 01-01-2017
 
 
LW 2017;95(3):246-250
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena czasu trwania resuscytacji okołourazowej prowadzonej w obrębie obszaru resuscytacyjno‑zabiegowego SOR wobec chorych z wielonarządowymi obrażeniami ciała oraz ocena możliwości skrócenia jej trwania poprzez wdrożenie zespołowego modelu postępowania. Przeprowadzono retrospektywną ocenę dokumentacji medycznej chorych leczonych w 2015 roku w SOR CSK MON WIM w Warszawie (SOR WIM). Obliczono medianę oraz pierwszy i trzeci kwartyl całkowitego czasu działania zespołu urazowego w obszarze resuscytacyjno‑zabiegowym SOR. W dalszej kolejności przeprowadzono powtarzalne symulacje działań resuscytacyjnych w warunkach sali zabiegowej, wykorzystując fantom ćwiczebny. Zmierzono czas trwania czynności resuscytacyjnych wykonywanych przez zespoły dwu‑i trzyosobowe. Wyniki przedstawiono w formie tablarycznej i opisowej. Wdrożenie zespołowego modelu postępowania z pacjentami urazowymi może skrócić czas trwania resuscytacji okołourazowej i zwiększyć jej efektywność. Regularne treningi zespołów udzielających pomocy poszkodowanym oraz poprawa komunikacji pomiędzy osobami podejmującymi czynności ratunkowe mają kluczowe znaczenie dla poprawy jakości udzielanej pomocy.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top