PL EN
OPIS PRZYPADKU
Wewnątrzczaszkowa implantacja stentu jako metoda ratunkowa po nieskutecznej trombektomii mechanicznej u pacjenta z podejrzeniem miażdżycowego zwężenia tętnicy mózgowej
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Pracownia Radiologii Zabiegowej, Polska
 
2
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Neurologiczna, Polska
 
 
Data nadesłania: 16-05-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 11-06-2023
 
 
Data akceptacji: 12-06-2023
 
 
Data publikacji: 30-09-2023
 
 
Autor do korespondencji
Adam Piasecki   

Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Pracownia Radiologii Zabiegowej, Polska
 
 
LW 2023;101(3):259-263
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Trombektomia mechaniczna jest zabiegiem o wysokiej skuteczności w leczeniu udaru mózgu. Mimo to, zdarzają się przypadki, kiedy użycie standardowych metod, czyli aspiracji i/lub stent retrievera, nie pozwala na osiągnięcie rekanalizacji. Obecnie brakuje jednak wytycznych postępowania w przypadku nieskutecznej trombektomii. Prezentowany przypadek dotyczy nieskutecznej trombektomii u pacjenta z udarem niedokrwiennym na tle miażdżycowego zwężenia tętnicy środkowej mózgu lewej w jej segmencie M1. W trakcie zabiegu, mimo udanego udrożnienia naczynia, obserwowano przetrwałe zwężenie z postępującą stopniową reokluzją w kontrolnych badaniach angiograficznych. Zastosowano leczenie polegające na ratunkowej implantacji stentu połączonej z podażą inhibitora glikoproteiny IIb/IIIa. Osiągnięto całkowitą i trwałą rekanalizację lewej tętnicy środkowej mózgu. Pacjent do wypisu ze szpitala osiągnął znaczną poprawę stanu neurologicznego. W badaniu kontrolnym po 3 miesiącach obecne były jedynie nieznaczne deficyty neurologiczne niewpływające istotnie na jakość życia pacjenta (mRS 1), a po roku od udaru objawy wycofały się całkowicie (mRS 0). Przedstawiony przypadek wskazuje, że u pacjentów z miażdżycopochodnym tłem udaru i nieskutecznością trombektomii, ratunkowa implantacja stentu połączona z infuzją GPI może być skuteczną i bezpieczną metodą postępowania.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top