PL EN
PRACA ORYGINALNA
Wyzwania polskiej polityki zagranicznej AD 2023
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, Polska
 
 
Data nadesłania: 23-11-2022
 
 
Data akceptacji: 29-11-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Przemysław Piotr Żurawski vel Grajewski   

Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzki, ul. Składowa 43, 90-127, Łódź, Polska
 
 
LW 2022;100(4):233-242
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Prezentacja wyzwań stojących przed polską polityką zagraniczną w wymiarze bezpieczeństwa wojskowego państwa w kontekście rosyjskiej agresji na Ukrainę. Materiał i metody: Analiza materiałów źródłowych (oficjalnych dokumentów państwowych i organizacji międzynarodowych, wystąpień publicznych polityków itp.), doniesień medialnych i literatury przedmiotu. Wyniki: Określenie natury wyzwań i metod stawienia im czoła. Wnioski: Głównym wyzwaniem dla bezpieczeństwa RP jest Rosja. Niedostatek potencjału Polski w kontekście zagrożenia rosyjskiego zmusza ją do poszukiwania dodatkowych, zewnętrznych źródeł siły. Są nimi: USA/NATO; państwa w podobnym położeniu, co Polska z największym wśród nich – Ukrainą i najbardziej zdeterminowanymi – państwa bałtyckie; słabnąca i nie mająca znaczenia wojskowego UE; zbrojenia własne wystąpienie w roli wiodącego sojusznika regionalnego USA, zdolnego przejąć część ciężarów wspólnego bezpieczeństwa transatlantyckiego oraz ścisła współpraca z sojusznikami w regionie – to najważniejsze rekomendacje do działania.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top