PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Ocena następstw i rokowanie po umiarkowanych urazach czaszkowo-mózgowych
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Neurologiczna, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-09-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-11-2022
 
 
Data akceptacji: 22-11-2022
 
 
Data publikacji: 30-12-2022
 
 
Autor do korespondencji
Adam Stanisław Stępień   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Neurologiczna, Szaserów 128, 00 - 909, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(4):228-232
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Urazy czaszkowo-mózgowe (TBI – traumatic brain injury) są jedną z najczęstszych przyczyn hospitalizacji oraz interwencji w oddziałach ratunkowych. Badania epidemiologiczne wskazują, że wzrost liczby takich urazów najszybciej odnotowywany jest w krajach wysoko uprzemysłowionych i waha się od 180 do 546 urazów czaszkowo-mózgowych na 100 tys. osób, przy czym około 10% z nich to urazy śmiertelne. Urazy głowy i szyi często współistnieją u poszkodowanego. Kliniczny zespół pourazowy jest wieloobjawowy i niejednokrotnie trudno stwierdzić jego nasilenie w pierwszych godzinach po urazie. Nowe techniki neuroobrazowe znacznie poprawiły zdolność wykrywania wczesnych zmian patologicznych powstałych po TBI. Tym niemniej stopień ciężkości przebytego TBI nie wykazuje korelacji z wynikami badań neuroobrazowych i nie koreluje z pourazowymi następstwami klinicznymi.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top