PL EN
Zasady postępowania z aparatami w gabinecie i pracowni ortodontycznej w celu zapobiegania infekcjom krzyżowym
 
Więcej
Ukryj
1
Prywatny Gabinet Ortodontyczny Galeria Uśmiechu we Wrocławiu; kierownik: dr n. med. Beata Tokarczuk
2
Poradnia Ortodoncji, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie; kierownik: lek. dent. Wojciech Michna
3
Zakład Stomatologii Dziecięcej i Stomatologii Przedklinicznej APS we Wrocławiu; kierownik: dr hab. n. med. Maciej Dobrzyński
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Piotr Suhs
piotrek.suhs@gmail.com
Data publikacji: 13-12-2021
 
LW 2021;99(3):123–127
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy była ocena współpracy lekarzy i techników zajmujących się ortodoncją w zakresie procedur dezynfekcji oraz identyfikacja etapów pracy mogących powodować przeniesienie zakażeń krzyżowych na etapie wykonania i napraw aparatów ortodontycznych. Materiał do badań stanowiły odpowiedzi na pytania ankietowe udzielone przez uczestników 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej w 2018 r. we Wrocławiu. Uzyskane dane przeanalizowano również w odniesieniu do publikacji naukowych oraz obowiązujących przepisów prawnych. Ankieta dotyczyła odkażania aparatów w gabinecie przed oddaniem pacjentowi oraz w pracowni przed oddaniem do gabinetu. Zapytano również o używanie tego samego sprzętu i narzędzi w pracowni do wykonywania nowych i napraw używanych aparatów oraz o częstotliwość wymiany pumeksu polerskiego. W analizowanych publikacjach stwierdzono, że pumeks może być w istotnym stopniu skażony drobnoustrojami chorobotwórczymi, a jego codzienna wymiana i odkażanie powinno być obligatoryjne. Do obowiązków personelu gabinetu ortodontycznego i pracowni technicznej należy prawidłowa dezynfekcja wykonywanych i naprawianych aparatów ortodontycznych, a także pisemne potwierdzenie wykonanej procedury dezynfekcji. Istnieje konieczność poznania i wdrożenia wspólnych, ujednoliconych procedur odkażania wycisków i aparatów dla gabinetów ortodontycznych i pracowni technicznych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745