PL EN
Zasady postępowania z wyciskami i modelami gipsowymi w gabinecie i pracowni ortodontycznej w celu zapobiegania infekcjom krzyżowym
 
Więcej
Ukryj
1
Prywatny Gabinet Ortodontyczny Galeria Uśmiechu we Wrocławiu; kierownik: dr n. med. Beata Tokarczuk
 
2
Poradnia Ortodoncji, 5. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką w Krakowie; kierownik: lek. dent. Wojciech Michna
 
3
Prywatny Gabinet Ortodontyczny, Mississauga w Kanadzie; kierownik: dr Teresa Ollen
 
 
Data publikacji: 13-12-2021
 
 
Autor do korespondencji
Piotr Suhs
piotrek.suhs@gmail.com
 
 
LW 2021;99(3):116-122
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania była ocena współpracy lekarzy i techników zajmujących się ortodoncją w zakresie procedur dezynfekcji oraz identyfikacja etapów pracy, mogących powodować przeniesienie zakażeń krzyżowych podczas wykonywania wycisków i modeli gipsowych. Materiał do badań stanowiły odpowiedzi na pytania ankietowe udzielone przez uczestników 21. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego i III Kongresu Polskiego Towarzystwa Techniki Ortodontycznej w 2018 r. we Wrocławiu. Uzyskane dane przeanalizowano również w odniesieniu do publikacji naukowych oraz obowiązujących przepisów prawnych. Ankieta dotyczyła posiadanych procedur odkażania wycisków i wzajemnej znajomości tych procedur pomiędzy lekarzami a technikami. W przeanalizowanym piśmiennictwie zwraca się szczególną uwagę na konieczność ustalenia szczegółowych procedur odnoszących się do dezynfekcji, transportu i pracy z wyciskami oraz aparatami ortodontycznymi pomiędzy gabinetem ortodontycznym i pracownią techniczną. Wzajemna znajomość procedur odkażania wycisków jest niewystarczająca zarówno wśród techników, jak i lekarzy. Dezynfekcja i oznakowanie wycisku jako wyjałowiony po pobraniu w gabinecie jest niezbędna do ograniczenia transmisji drobnoustrojów do pracowni. Konieczne jest wdrożenie wspólnych, ujednoliconych procedur odkażania wycisków oraz aparatów ortodontycznych dla gabinetów i pracowni technicznych.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top