PL EN
OPIS PRZYPADKU
Zastosowanie aparatu TIPSTIM w celu wzmocnienia procesów plastyczności mózgu i poprawy efektywności leczenia – opis przypadku
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr n. med. Józef Mróz
 
2
Oddział Teleinformatyki CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr inż. Piotr Murawski
 
3
Katedra Analizy Współczesnych Konflikt w Zbrojnych w Warszawie; kierownik: ppłk. dr inż. Grzegorz Motrycz
 
 
Data nadesłania: 26-03-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):249-254
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zaburzenia czuciowo‑ruchowe kończyny górnej towarzyszące niedowładom połowiczym powodują utrudnienia w czynnościach precyzyjnych, zaburzają procesy samoobsługi oraz umiejętność manipulacji i motorykę małą. Mogą rozwinąć się wskutek uszkodzeń OUN, m.in. jako następstwa krwotoków śródmózgowych i powikłań ich leczenia. W artykule przedstawiono opis przypadku 39‑letniej kobiety z niedowładem piramidowym lewostronnym w następstwie krwotoku śródmózgowego z pękniętego tętniaka tętnicy łączącej przedniej. Leczenie neurochirurgiczne metodą embolizacji było powikłane wtórnym udarem niedokrwiennym spoidła wielkiego. W artykule opisano kompleksowe usprawnianie pacjentki w Klinice Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej WIM. W procesie rehabilitacji kompleksowej zastosowano dodatkowo metodę przezskórnej stymulacji zakończeń czuciowych (rSS) z wykorzystaniem aparatu TIPSTIM w celu wzmocnienia proces w plastyczności mózgu i poprawy efektywności leczenia.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top