PL EN
OPIS PRZYPADKU
Tamponada serca – rzadkie powikłanie zabiegu akupunktury
 
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK MSWiA w Warszawie; kierownik: dr Piotr Orlicz
 
 
Data nadesłania: 29-03-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):245-248
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zabiegi medycyny estetycznej i naturalnej cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Poważne powikłania tych zabiegów zdarzają się rzadko, ale mogą zakończyć się zgonem. W artykule opisano przypadek 44‑letniej kobiety z tamponadą serca spowodowaną uszkodzeniem prawej komory serca igłą do akupunktury. Pacjentka poddała się zabiegom akupunktury oraz mezoterapii osoczem własnym na kilka godzin przed zasłabnięciem, które było przyczyną przyjęcia do szpitala. Ze względu na objawy rozwijającego się wstrząsu została przyjęta na OIT, gdzie rozpoznano tamponadę serca i przekazano pacjentkę na blok operacyjny kardiochirurgii. Wykonano sternotomię, odbarczono worek osierdziowy, a następnie zszyto perforację prawej komory. Po zabiegu stan pacjentki uległ poprawie. Po 12 dniach leczenia pacjentka została wypisana do domu w stanie dobrym.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top