PL EN
PRACA ORYGINALNA
Can AgNOR counts and configuration predict complete remission in adult acute myelogenous leukemia patients?
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
2
Pracownia Hematologii i Cytometrii Przepływowej, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
3
Pracownia Hematologii i Cytometrii Przepływowej, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska, Polska
 
4
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii,, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska, Polska
 
 
Data nadesłania: 22-06-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-06-2022
 
 
Data akceptacji: 24-06-2022
 
 
Data publikacji: 12-10-2022
 
 
Autor do korespondencji
Małgorzata Gajewska   

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(3):177-180
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Introduction and objective: Introduction (w załączniku) Material and methods: w załączniku Results: w załączniku Conclusions: w załączniku
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top