PL EN
RESEARCH PAPER
Can AgNOR counts and configuration predict complete remission in adult acute myelogenous leukemia patients?
 
More details
Hide details
1
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
2
Pracownia Hematologii i Cytometrii Przepływowej, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
3
Pracownia Hematologii i Cytometrii Przepływowej, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska, Polska
4
Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii,, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Polska, Polska
CORRESPONDING AUTHOR
Małgorzata Gajewska   

Klinika Chorób Wewnętrznych i Hematologii, CSK MON Wojskowy Instytut Medyczny, Szaserów 128, 04-141, Warszawa, Polska
Submission date: 2022-06-22
Final revision date: 2022-06-24
Acceptance date: 2022-06-24
Publication date: 2022-10-12
 
LW 2022;100(3):177–180
 
KEYWORDS
TOPICS
ABSTRACT
Introduction and objective: Introduction (w załączniku) Material and methods: w załączniku Results: w załączniku Conclusions: w załączniku
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745