PL EN
OPIS PRZYPADKU
Chłoniak rozlany z dużych limfocytów B imitujący guza Potta – rzadki przypadek nowotworu jam nosa oraz okolicy zatok czołowych
 
Więcej
Ukryj
1
Wojskowy Instytut Medyczny - Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Polska
 
 
Data nadesłania: 15-11-2023
 
 
Data ostatniej rewizji: 24-11-2023
 
 
Data akceptacji: 24-11-2023
 
 
Data publikacji: 28-06-2024
 
 
Autor do korespondencji
Beata Kosarzycka   

Wojskowy Instytut Medyczny – Państwowy Instytut Badawczy, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej z Klinicznym Oddziałem Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Polska
 
 
LW 2024;102(2):138-141
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
W artykule opisujemy przypadek kliniczny 50-letniego mężczyzny, który został przyjęty w trybie ostrodyżurowym do Kliniki Otorynolaryngologii z powodu egzofitycznej zmiany w okolicy czołowej. Na podstawie objawów klinicznych oraz badań obrazowych wstępnie rozpoznano guz Potta. Wdrożono leczenie zachowawcze, uzyskując niewielką poprawę. Pacjenta zakwalifikowano do usunięcia zmiany z okolicy czołowej oraz pobrania wycinków z prawej jamy nosa w celu weryfikacji histopatologicznej. W badaniu histopatologicznym rozpoznano chłoniak rozlany z dużych limfocytów B, w związku z czym chory został skierowany do dalszej diagnostyki i leczenia hematologicznego.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top