PL EN
PRACA ORYGINALNA
Insulinooporność i jej laboratoryjne korelaty u mężczyzn z zespołem metabolicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: dr hab. n. med. Agnieszka Woźniak‑Kosek
 
2
Klinika Kardiologii i Chorób Wewnętrznych CSK MON WIM w Warszawie; kierownik: ppłk dr hab. n. med. Paweł Krzesiński
 
 
Data nadesłania: 29-04-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):228-236
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Zespół metaboliczny (ZM) występuje z dużą częstością w populacji ogólnej. Większość definicji ZM nie uwzględnia oporności na insulinę (IR), dlatego też występowanie IR w ZM nie zostało wyczerpująco zbadane. Celem naszego badania było określenie częstości występowania IR u mężczyzn z ZM oraz związku IR ze stężeniami adipokin i kardiometabolicznych czynników ryzyka. U 86 mężczyzn z MS oznaczono stężenie insuliny oraz glukozy na czczo (FG) i obliczono IR metodą oceny homeostazy HOMA‑IR. Oznaczono również stężenia trzech adipokin (adiponektyna, leptyna, adipocytowe białko wiążące kwasy tłuszczowe [A‑FABP]) i kilka kardiometabolicznych czynników ryzyka (stężenie cholesterolu całkowitego [TC], cholesterolu frakcji LDL [LDL‑C], cholesterolu frakcji HDL [HDL‑C], trigliceryd w [TG], apolipoproteiny B [apoB], apolipoproteiny A‑I [apoA‑I]) oraz odsetek hemoglobiny glikowanej (HbA1c). IR (HOMA‑IR ≥3,4) stwierdzono u niemal połowy naszych pacjentów. Stężenie insuliny na czczo było silnie skorelowane z HOMA‑IR (Spearman R = 0,973, p <0,001) i równocześnie było najsilniejszym predyktorem IR: punkt odcięcia 13,4 mIU/l przewidywał HOMA‑IR ≥3,4 z 96% czułością i 94% swoistością, AUC 0,993, p <0,0001). Stężenie leptyny było wyraźnie skorelowane z HOMA‑IR (R = 0,482, p <0,001) i niezależnie przewidywało IR dla punktu odcięcia 9,02 ng/ml z 79% czułością i 59% swoistością, AUC = 0,728, p = 0,0001. Stężenia insuliny na czczo i w pewnym stopniu leptyny są cennym uzupełnieniem zespołu metabolicznego do przewidywania IR u mężczyzn z tym zespołem.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top