PL EN
PRACA ORYGINALNA
Satysfakcja z życia a sprawność fizyczna i zachowania zdrowotne żołnierzy komandosów
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra Metodyki Wychowania Fizycznego Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Politechniki Opolskiej; kierownik: dr hab. Cezary Kuśnierz, prof. nadzw. PO
 
2
Jednostka Wojskowa Komandos w w Lublińcu; dowódca: płk Wiesław Kukuła
 
 
Data nadesłania: 23-02-2018
 
 
Data publikacji: 25-06-2018
 
 
LW 2018;96(3):221-227
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. W kontekście efektywności zawodowej służby wojskowej coraz większego znaczenia nabierają indywidualne zachowania w czasie wolnym, które determinują ogólną satysfakcję z życia. Celem niniejszej pracy było zbadanie związku ogólnej satysfakcji z życia ze sprawnością fizyczną i zachowaniami zdrowotnymi żołnierzy Jednostki Specjalnej Komandos w. Materiał i metoda. Badaniami objęto 596 żołnierzy zawodowych. Użyto standaryzowanych testów psychologicznych oceniających poziom satysfakcji z życia i zachowań zdrowotnych. Do oceny sprawności fizycznej wykorzystano próby testowe stosowane corocznie w polskiej armii. Wyniki. Wszystkie analizowane kategorie zachowań zdrowotnych wykazały dodatni istotny statystycznie związek korelacyjny (p <0,05) z poziomem wskaźnika satysfakcji z życia (SWLS). Satysfakcja w największym stopniu związana jest z pozytywnym nastawieniem psychicznym, a w najmniejszym z praktykami zdrowotnymi. Nie wykazano istotnego związku satysfakcji z życia z testami sprawności fizycznej. Wnioski. Należy popularyzować zachowania prozdrowotne w wojsku, gdyż przyczyniają się one do poprawy ogólnej satysfakcji z życia. Problematyka dobrostanu psychicznego żołnierzy jest kwestią wymagającą szerszych badań i pogłębionych analiz. W wojsku poza corocznym testowaniem sprawności fizycznej powinno się oceniać również subiektywny poziom jakości życia i zachowań zdrowotnych.
KONFLIKT INTERESÓW
Nie zgłoszono sprzeczności interesów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top