PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Lewetiracetam – znane i możliwe zastosowania
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (absolwent, lekarz), Polska
 
2
Uniwersytet Medyczny w Lublinie (student), Polska
 
 
Data nadesłania: 20-12-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 21-01-2023
 
 
Data akceptacji: 23-01-2023
 
 
Data publikacji: 30-06-2023
 
 
Autor do korespondencji
Klaudia Walczak   

Lekarz, Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Polska
 
 
LW 2023;101(2):81-86
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Zastosowanie lewetiracetamu w leczeniu napadów padaczkowych jest dobrze znane w literaturze. W tym artykule dokonano przeglądu zastosowań danego leku w leczeniu schorzeń neurologicznych oraz potencjalnych kierunków badań nad tym lekiem a także literatury dostępnej w bazie PubMed, używając następujących słów kluczy: „lewetiracetam”, „padaczka”, „stan padaczkowy”, „choroba Alzheimera”, „migrena”, „ból neuropatyczny”. Wyniki: Lewetiracetam jest lekiem przeciwpadaczkowym. Został zatwierdzony przez FDA (Food and Drug Administration) do leczenia adjuwantowego ogniskowych, mioklonicznych oraz toniczno-klonicznych napadów padaczkowych. Z literatury wynika, że jest także skuteczny w niezarejestrowanych wskazaniach: terapii migreny, epizodu manii w przebiegu choroby efektywnej dwubiegunowej. Pojedyncze badania wskazują na jego skuteczność w leczeniu choroby Alzheimera. Najczęstsze działania niepożądane występujące podczas leczenia lekiem są łagodne i szybko ustępują. Możemy zaliczyć do nich m.in.: senność, zawroty głowy, drażliwość, lęk czy zapalenia nosogardła. Lewetiracetam może być stosowany zarówno w populacji pediatrycznej, jak i u osób dorosłych. Zastosowanie lewetiracetamu stanowi interesujący kierunek w leczeniu wielu schorzeń z zakresu neurologii. Opisane w literaturze zastosowania leku wymagają przeprowadzenia dodatkowych badań na większej grupie pacjentów.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top