PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Nurkowanie rekreacyjne kobiet i dzieci
 
Więcej
Ukryj
1
Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej w Gdyni
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Jarosław Krzyżak   

jaroslaw.krzyzak@wp.pl
Data publikacji: 13-12-2021
 
LW 2021;99(4):169–176
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Nurkowania amatorskie w wymiarze turystyczno‑sportowym są jedną z aktywności zyskujących coraz większą popularność w Polsce i na świecie. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nurkowania były głównie domeną zdrowych mężczyzn w wieku produkcyjnym, realizujących zadania podwodne w ramach pracy zawodowej. Obecnie w akwenach wodnych zanurzają się przedstawiciele obu płci, we wszystkich przedziałach wiekowych. Coraz więcej amatorów nurkowania spotyka się wśród kobiet i dzieci. Aktywności podwodne wymagają dobrego stanu zdrowia i określenia jasnych przeciwwskazań zdrowotnych, którymi mogą być zarówno choroby, jak i stany fizjologiczne (np. ciąża). W pracy przedstawiono zagadnienia związane z nurkowaniem rekreacyjnym kobiet i dzieci z uwzględnieniem aspektów fizjologicznych, psychologicznych, kwalifikacji oraz przeciwwskazań do nurkowania.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745