PL EN
PRACA ORYGINALNA
Porównanie czasu hospitalizacji po zabiegach laparotomii, laparoskopii oraz robotycznych u pacjentek z rakiem endometrium
 
Więcej
Ukryj
1
Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej CSK MON WIM, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska, Polska
 
2
Centrum Chirurgii Robotycznej CSK MON WIM, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska
 
 
Data nadesłania: 27-04-2022
 
 
Data ostatniej rewizji: 20-05-2022
 
 
Data akceptacji: 20-05-2022
 
 
Data publikacji: 06-07-2022
 
 
Autor do korespondencji
Agnieszka Wodzisławska   

Klinika Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej CSK MON WIM, Wojskowy Instytut Medyczny, Polska, Szaserów, 04-141, Warszawa, Polska
 
 
LW 2022;100(2):88-90
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
inne
 
STRESZCZENIE
Wprowadzenie i cel: Porównanie długości hospitalizacji pozabiegowej pacjentek operowanych z powodu raka endometrium metodą laparotomii, laparoskopii oraz robotyczną. Materiał i metody: Analizie retrospektywnej poddano dane pacjentek operowanych z powodu raka gruczołowego endometrium, u których wykonano całkowite wycięcie macicy z przydatkami z limfadenektomią biodrową i/lub oceną węzła wartowniczego drogą laparotomii pośrodkowej, laparoskopii lub chirurgii robotycznej. Wyniki: Najdłuższy średni czas hospitalizacji odnotowano w grupie operowanych drogą laparotomii i wynosił on 5,27 doby, ponad połowę krótszy w grupie kobiet operowanych laparoskopowo i wynosił – 2,45 doby. Najkrótszy czas, wynoszący średnio 1,96 doby, odnotowano w grupie poddanych operacji robotycznej. Wnioski: Zastosowanie technik małoinwazyjnych skraca znacząco czas hospitalizacji chorych operowanych z powodu raka trzonu macicy.
eISSN:1509-5754
ISSN:0024-0745
Journals System - logo
Scroll to top